fgdfg

Lägg in ditt företag    |    Glömt lösenord?

Pvc fönster skola


De vanligaste fönster modellerna


Fönster Fakta


Skillnaden mellan 1-luft, 2-luft och 3-luft

Det vanligast typer av Pvc fönster är så kallade 1-lufts fönster. Det är fönster som är inte är kombinations fönster utan består av en karm och innanför den finns det fönsterbågen och glas. 2-luft fönster, har två fönsterbågar men har en gemensam karm. 3-lufts fönster har också en karm och tre stycken fönsterbågar. Fönsterbåge är ramen som innesluter glaset och är som oftast den delen som är öppningsbart i ett fönster. Ett fast fönster har bara en karm som glaset sitter i men kan också göras med en båge innanför karmen för att estetiskt passa andra öppningsbara fönster.

Nedan ser du 1-luft, 2-luft och 3-luft fast fönster.

1-luft pvc fönster2-luft pvc fönster3-luft pvc fönster

Och så här kan t.ex 1-luft, 2-luft, 3-luft sidohängda fönster se ut. 2-luft, och 3-luft har mittpost mellan fönsterdelarna men 2-luft behöver inte ha mittpost.

1-luft sidohängt pvc fönster2-luft sidohängt pvc fönster3-luft sidohängt pvc fönster

Fönstrets olika delar

Nedan ser du en typisk 2-lufts sidohängda fönster sett utifrån. Den är utåtgående med mittpost. Hängningen brukar anges utifrån sett men de flesta fönster leverantörer har sin egen sätt att ange hängning. På bilden är dock hängningen återgiven korrekt enligt tradition i Sverige. Kolla extra noga hos varje leverantör hur de anger hängningen. Det finns inget så frustrerande när man får felbeställda fönster. Dessutom har du som kund undersöknings plikt att kolla detta extra noga då de flesta leverantörer skriver detta i sin försäljnings villkor. Är du en snickare och har monterat många fönster och lever i en föreställning att allt ska vara som du lärt dig under åren så kontrollera hängningen extra noga.

Fönstrets olika delar
Namn på olika fönsterdelar

 

Glaset i fönstret

Pvc fönster kan beställas som standard som två eller tre glas kassett. En glas kassett är hermetiskt tillsluten och mellan glasskivorna kan de finnas argon gas eller krypton gas. Den senare ger bästa U-värde. Tre glas är bättre då den ger ett lägre U-värde och sparar mer energi. Dessutom är det bra mot buller utan att investera i tjockare glas. Bor du nära kust områden där vinden är turbulent så rekommenderas varmt att köpa tre glas eftersom vinden får svårare att kyla ner den inre glasrutan i glas kassetten. De flesta fönsterfirmor brukar ge garanti mot kondens mellan glasrutorna. Skiss nedan är bara ett exempel på hur en glas kassett i ett Pvc fönster kan se ut. Det finns många olika varianter och glas kassetter kan tillverkas precis efter kundens önskemål. Värmegenomgångskoefficienten, eller U-värdet, beskriver hur god isolering en byggnadsdel har. Enheten är W/m2K (watt per kvadratmeter och grad kelvin). Ju bättre isolering desto lägre U-värde. Tänk också på att kräva U-värde för hela fönsterkonstruktionen och inte bara glaset.
Läs mer om glaskassetter och glas på http://www.pilkington.com när du har tid. Det är inte bara Pilkington som gör glas utan ett dussintal andra glasproducenter i Europa. Vem som har bästa kvalitet låter vi vara osagt.

Diskussion kring två - treglas

tvåglas isolerrutan är mer prisvärd än treglasisolerrutan. Med dagens teknik kan u-värdet sänkas så mycket i en tvåglaskonstruktion att tre glas inte är nödvändigt. Detta är dock sagt med reservation för väder och vinds påverkan av glasrutan. Ändå är det treglasrutan som både används och tillverkas mest i Sverige idag. En teori är att svenska företag vill hålla den utländska konkurrensen borta genom att så snabbt som möjligt tillgodose kundernas behov. Kunderna efterfrågar idag just treglasrutorna, eftersom de matas med information om att dessa isolerrutor är bäst, trots att de egentligen kanske bara är en bråkdel bättre än tvåglasrutorna.

3-glas och 2-glas


 

dax för pvc fönster byte

Hur mäter man fönster och altandörrar

För att du skall kunna få korrekta fönster så måste du veta deras mått. Det är viktigt att måtten är helt korrekta innan beställning då varje fönster tillverkas som du anger i mm skalan. Det blir inte dyrare för dig om du beställer måttanpassade Pvc fönster än modulanpassade Pvc fönster. Modul betyder egentligen ”fönster hålets” totala bredd eller höjd mät i decimeter. T.e.x motsvarar en modul på: 10x12 dm = 100x120 cm. Hålets storlek är alltså 100 cm bred och 120 cm hög. Ett fönster måste få plats innanför ett modulmått och som regler brukar man dra av 2-3 cm på bredden och 2-3 cm på höjden för att få ett så korrekt fönster storlek som möjligt. Så t.e.x beställer du ett fönster med modul måtten 10x12 så får du ett fönster som är ca: 98x118 cm eller 980 mm x 1180 mm.

  1. Om det finns ett befintligt fönster:
    Ta bort en del av foder (invändig list runt fönstret), mät bredden först och höjd på befintligt fönster inkl. ytterkarm. Ibland kan man behöva även ta bort utvändigt foder för att komma åt ytterkarmen för att vara riktig säker. Bredd anges alltid först och sedan höjden. Man anger alltid fönstermått i mm när det gäller Pvc fönster eftersom fönster till stor del tillverkas efter dina exakta mått som du anger. Passa även på att kontrollera att din fasad är i bra skick. När man gör ett fönsterbyte så byter man fönster som namnet antyder inte väggar och reglar. Har du undermålig fasad i anslutningen till dina fönster vid byttillfället så kan detta åtgärdas mot pristillägg av fönsterfirman.

  2. Finns det inga befintliga fönster:
    Mät "hål" i vägg. Exkl. fönster karmar Fönsterstorlek = den totala hålbredd - 3 cm x den totala hålhöjd - 3 cm. T.ex. Bredden på hålet är 112 cm och höjden är 135 cm. Då blir fönster storleken: 109 cm bredd x 132 cm hög.

Viktigt! Ange alltid bredden först och höjden sist när du beställer dina Pvc fönster och altandörrar.
Spröjs till dina fönster

fönster med spröjs

Spröjs är de små "pinnarna" som delar in ett fönster i flera rutor. Spröjs gör så att ett fönster ser ut som att det är flera mindre fönster. Ursprungligen var spröjslister av trä, bly, eller sten som fogade samman flera mindre fönster glas till ett fönster. Ett sammanhängande system av spröjsar kallas för spröjsverk. Ordet spröjs kommer av tyska "Spreize" och är släkt med ord som spröt. Det finns tre standarder av pvc spröjs och alla tre har sina fördelar och nackdelar. Glasdelande spröjs som det hörs på namnet är pvc lister som delar fönsterglaset, och kallas även för konstruktions spröjs. Utanpåliggande spröjs kan vara fasta eller lösa och sitter på utsidan av glaset. Mellanglas spröjs är spröjs som är inne i glas kassetten. Perfekt om man ska putsa fönster utan att röra vid spröjsen. Du som är estetiskt lagd välj spröjs som är utanpåliggande då den optiska skuggeffekten som en sådan spröjs kan ge bli så mycket bättre p.g.a. skuggorna som spröjsen avger.
pvc spröjs till pvc fönster

© 2017 sitemap
eXTReMe Tracker