fgdfg

Lägg in ditt företag    |    Glömt lösenord?

Räkna ut energibesparing för Pvc fönster

Energibesparing gäller endast glaset. Ej hela fönstret. Här visas endast olje besparing.Energiförluster vid uppvärmning av bostäder
  • 35% Fönster
  • 20% Vägg
  • 15% Ventilation
  • 15% Tak
  • 15% Mark

Vad är energiglas?
Energiglas/lågemissionsglas har en extra tunn metallbeläggning, oftast av tennoxid. Silveroxid är bättre , men p.g.a. större känslighet används denna enbart i isolerkassetter. Beläggningarna är så tunna att de inte kan ses med blotta ögat.

Varför ska man ha lågt U-värde?
  • Behagligare inneklimat
  • Kallras försvinner från fönstren
  • Tystare inomhus, buller reduceras
  • Lägre uppvärmningskostnader
  • Rätt miljöval och lägre koldioxid-utsläpp.


U-värde gammalt glas
U-värde nytt Isolerglas
Aktuellt oljepris SEK / L
Total Glasyta i m2
SEK besparing / År
Liter olje besparning

Några vanligt förekommande glastyper och deras olika egenskaper

Tjocklek (mm) Sammansättning U-värde (W/m²K) Bullerskydd (Rw)
24 4-16-4 1.1 35
26 6-16-4 1.1 38
28 8-16-4 1.1 38
32 VSG8-16-8 1.1 42
32 VSG8-16-8 1.1 44
36 VSG10-16-10 1.1 44
36 VSG12-16-VSG8 1.1 45
39 VSG12-18-VSG8 1.1 44
38 VSG12-16-10 1.1 43
41 VSG12-20-VSG8 1.1 48
36 4-12-4-12-4 Kr 0.5 35
40 6-12-4-14-4 Ar 0.7 39
36 4-12-4-12-4 Ar 0.7 34
       

VSG=Är inte en förkortning på varsågod. :-) VSG betyder att vanligt Planglas (floatglas) som består av flera skivor glas (2 st. oftast) som är anslutna till en plastfilm för att bilda en enhet. När en glasruta slås sönder, fastnar glasbitarna på filmen (laminat). Det uppstår inga skarpa kanter efter glasskärvorna.
Laminerat säkerhetsglas skyddar mot skador och inbrott. Det är ett relativt tungt glas (skottsäkert glas). Det kan vara klart eller färgat.
Laminerat säkerhetsglas hittar du oftast hos juvelerare och banker. I framrutan på en bil används, säkerhetsglas eller härdat glas.


Kr=Kryptongas
Ar=Argongas
© 2017 sitemap
eXTReMe Tracker